Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárov

Kluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov

ZO SZZ Klub liečivých rastlín

ZO SZZ Klub Skalničkárov

ZO SZZ Klub Ovocinárov

ZO SZZ Bonsaj klub

ZO SZZ Citrus klubOznamy
KontaktU Záhradkárov - ponukaKniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva
ArchívFotky a akcieKniha návštevArchív


DNI SLOWACKIE - 2007 Nowy Sacz

Už po druhý krát sa zúčastnili záhradkári prešovskej okresnej organizácie na Dňoch slovenských v Novom Saczu, ktoré organizuje Instytut Eurokarpat v spolupráci s MCK Sokól.

Po minuloročnom úspechu keď prešovskí záhradkári robili ukážky štepenia, aranžovania, paličkovania solivarskej čipky, pripravili pre verejnosť znamenitý záhradkársky guľáš a predaj semien, dostali od organizátorov pozvanie tentoraz na uskutočnenie výstavy gladiol.

Klub Gladiola pri OV SZZ pripravil skutočnú lahôdku pre občanov Noveho Saczu priamo v centre mesta v parku pri papežskom kameni Jána Pavla II. Sprievodnou akciou počas dvoch augustových dni /24. - 25./ boli koncerty detského súboru Pútničkovia, ktorý zhodou okolnosti vedie predseda Gladiol klubu p. Jeník Štefan s manželkou.

Medzi slávnostnými hosťami boli maršalek sejmu p. Zegzda, riaditeľka Insytutu p. M. Broda, zástupkyňa magistrátu mesta, novinári, TV Polska a iní.

Nad celou akciou prebral patronát slovenský vicekonzul p. Horský z Krakova.

Myšlienka a sen tajomníka nášho OV SZZ v Prešove p. Antona Golába o reprezentácií záhradkárov v cudzine sa teda naplňuje už druhým rokom. A samozrejme pozvanie je od organizátorov aj na budúci rok.

Foto: Záverečná spoločná fotografia hostí a detí zo súboru Pútničkovia.

Vianočná súťaž - aranžovanieKultúrno-spoločenské posedenieZáhrada Prešov 2008
PlesVianočné prianieII. ročník turnaja záhradkárov
v stolnom tenise
v Novom Saczu
DNI SLOWACKIE - 2007 Nowy SaczDeň záhradkárov 2007Vydanie publikácie k 50. výročiu založenia zväzu

Výstava Záhrada Prešov 2007 tombola