Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárovKluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov
ZO SZZ Klub liečivých rastlín
ZO SZZ Klub Skalničkárov
ZO SZZ Klub Ovocinárov
ZO SZZ Bonsaj klub
ZO SZZ Citrus klubOznamyKontaktU Záhradkárov - ponukaKniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva
ArchívKniha návštev


ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov


ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov pripravuje svojich členov, najmä na miestne a regionálne súťaže v aranžovaní kvetov počas Dňa záhradkárov, výstavy Záhrada Prešov a pod.
Najlepšie členky sa zúčastňujú celoslovenských súťaží, ktoré organizuje RV SZZ Bratislava. Aj táto novozaložená organizácia sa snaží do svojej činnosti získať obetavé inštruktorky, spolupracovať so seniormi dôchodcov z iných klubov a takto, najmä hravým spôsobom mať radosť s pekne upravenej kytice, vázy, ikebany a pod.

Členovia klubu sa snažia spolupracovať aj so žiakmi so základných a stredných škôl. Veľmi dobrá spolupráca je najmä so ZŠ Májová, kde žiaci sa jeden krát týždenne stretávajú na záhradníckom krúžku a veľmi aktívne sa zúčastňujú miestnych a regionálnych súťaží vo viazaní a aranžovaní kvetov, s cieľom čo najlepšie reprezentovať školu a región.