Medzinárodné kontakty:

Slovenský zväz záhradkárov Prešov -
Polski zwiazek dzialkowców Nowy Sacz


Blíži sa záver roka, a tak posledné stretnutia ako každý rok patria k samozrejmosti. V sobotu 9. decembra 2017 sa stretol tajomník OV spolu s podpredsedom OV v Novom Saczu s výborom ROD-Kanaš na tzv. oplatku, kde zhodnotili činnosť a spoluprácu v tomto roku medzi dvoma spriateľnými organizáciami.
V pondelok zase OV-SZZ hostil delegácie ROD-Góra Zabelecka a ROD-Senior v Prešove. Na začiatok predseda OV Ing.Jakubek zhodnotil činnosť spolupráce v tomto roku a potom tajomník OV p. Goláb načrtol plán práce a akcií na rok 2018. V debate vystúpili predsedovia oboch ROD - p.Zofia Mróz a Stanislaw Kordeczka. Tak nasledovala tradičná kapustnica, prehliadka vianočných trhov a sviatočne vyzdobeného Prešova, spoločné posedenie, nechýali ani vianočné koledy zaspievané v slovenčine i polštine. Vydarená akcia sa ukončila v neskorých večerných hodinách.
Takže Wesolych świat i Nowy rok 2018 priatelia.


60. výročie vzniku zväzu záhradkárov na Slovensku

Dňa 16.9.2017 na Okresnom výbore SZZ sa konala prvá časť osláv 60. výročia vzniku zväzu záhradkárov na Slovensku. Zástupcovia OV-SZZ sa stretli s poľskými záhradkármi - družobnými ROD-PZD, ale aj ďalších osád z Noweho Saczu.
Na pôde OV ich privítal predseda OV Ing. Jakubek. Slávnostný príhovor k výročiu predniesol tajomník OV-SZZ p. Goláb, ktorý zhodnotil úlohu zväzu za uplynulé roky, venoval sa hlavne činnosti okresnej organizácie a samozrejme medzinárodným kontaktom s PZD, ktoré okres udržuje takmer 15 rokov.
Potom nasledovali príhovory hostí – zástupcov osád PZD: Góra Zabelecka, Senior, Falkowa, Nowy Swiat, Malwa. Následne tajomník a predseda OV odovzdali vyznamenania - diplomy k tomuto výročiu predstaviteľom P-OV ako aj zaslúžilým záhradkárom z PZD.
Po oficiálnej časti sa sedelo v družnej debate pri dobrom guľaši, grile, speve do neskorých popoludňajších hodín. Rozlúčka tradične patrila piesňam: Góralu a A od Prešova, ktorých slová vie hádam každý poľský a slovenský záhradkár prítomní na tomto vydarenom stretnutí.
Takže všetko najlepšie k 60.-tke zväzu.
Viac fotiek nájdete na: www.rodsenior.malopolska.pl


Zájazd funkcionárov ZO-SZZ okresu Prešov

Dňa 9. septembra 2017 sa uskutočnil zájazd záhradkárov – funkcionárov ZO-SZZ okresu Prešov na výstavu Agropromocja- Nawojowa v Polsku. Zájazd poriadal OV-SZZ pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku Zväzu záhradkárov na Slovensku.
K autobusu OV-SZZ sa pridali aj záhradkári ZO-SZZ Lada a tak spoločne nás bolo takmer 100 osôb. Účastníci si mali možnosť prezrieť výstavu Agropromocja, nakúpiť výpestky a iné poľnohospodárske produkty. V poobedňajších hodinách sa potom všetci presunuli do Noweho Saczu , kde navštívili Miasteczko Galycijskie, ktoré je súčasťou tunajšieho Skanzemu. To ich už sprevádzali zástupkyne ROD-Falkowa, osady ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti. Na ich pozvanie potom prešovskí záhradkári zavítali do osady Falkowa, kde ich poľskí priatelia veľmi srdečne privítali, pohostili a následne previedli svojou osadou, ktorá je jedná z najväčších osád v N. Saczu. Plní nových poznatkov, skúsenosti a nákupov sa vo večerných hodinách vrátili domov na Slovensko.
OV-SZZ aspoň takouto formou chcel sa poďakovať predsedom a ostatným funkcionárom za roky neúnavnej práce pre zväz. Ešte raz ďakujeme.


Deň záhradkára v svojej družobnej organizácii ROD-Senior

Dňa 19. augusta 2017 sa zúčastnili záhradkári ZO-Kanaš osláv Dňa záhradkára v svojej družobnej organizácii ROD-Senior. Len dva mesiace od posledného stretnutia v Kanaši na obdobnej akcii sa zišli záhradkári pri zhodnotení práce, dobrom guľaši, „šmalčiku“, grile. Nechýbala samozrejme muzika, spev, tanec. Spoločne sa bavili do večerných hodín. Za OV-SZZ bral účasť podpredseda p. Juraj Marek s manželkou. Predseda ZO-Kanaš a zároveň tajomník OV p. Goláb vysoko vyzdvihol spoluprácu so ROD Seniorom. V ten istý deň sa konal aj Deň záhradkára v druhej družobnej organizácii ROD-Góra Zabelecka a ZO-Rozvoj Solivar, kde sa stretnutie zúčastnila taktiež početná skupina záhradkárov zo Solivara. Za OV aspoň na chvílľu pozdravili účastníkov na G. Zabeleckej tajomník a podpredseda OV. Aj tu vládla skvelá zábava a priateľská atmosféra, taká, aká sa na dobrých priateľov hodí. Tak priatelia do videnia pri ďalších spoločných akciách.
Viac fotiek nájdete na: www.rodsenior.malopolska.pl

Deň záhradkára v ROD-Poprad - Stary Sacz

Dňa 9. septembra sa konal Deň záhradkára v ROD-Poprad - Stary Sacz, družobnej organizácii našej ZO-SZZ Široké. Malá delegácia, vedenie ZO-Široké spolu s tajomníkom OV p. Golábom prišla pozdraviť jednanie záhradkárov St. Saczu. V príjemnom prostredí osady a milých ľudí sa niesol celý večer. Tombola, tanec, spev, gril, výborný guľaš to všetko pripravili hostitelia. O výmenu skúsenosti nebolo núdze. Naša milá hostiteľka predsedkyňa ROD p. Agata Janka sa zhostila spolu s výborom osady veľmi dobre svojej úlohy. A tak sme veľmi neradi v neskorých večerných hodinách odchádzali od dobrých priateľov. Som rád, že ako tajomník som sa mohol zúčastniť na tomto podujatí a tešiť sa, že rodina záhradkárov a dzialkowców sa ďalej rozrastá. Vďaka ROD-Poprad za milé podujatie. A.Golab – tajomník OV-SZZ Prešov.
fotky na: www.rodsenior.malopolska.pl


Deň záhradkára v svojej družobnej organizácii ROD-Senior

Dňa 19. augusta 2017 sa zúčastnili záhradkári ZO-Kanaš osláv Dňa záhradkára v svojej družobnej organizácii ROD-Senior. Len dva mesiace od posledného stretnutia v Kanaši na obdobnej akcii sa zišli záhradkári pri zhodnotení práce, dobrom guľaši, „šmalčiku“, grile. Nechýbala samozrejme muzika, spev, tanec. Spoločne sa bavili do večerných hodín. Za OV-SZZ bral účasť podpredseda p. Juraj Marek s manželkou. Predseda ZO-Kanaš a zároveň tajomník OV p. Goláb vysoko vyzdvihol spoluprácu so ROD Seniorom. V ten istý deň sa konal aj Deň záhradkára v druhej družobnej organizácii ROD-Góra Zabelecka a ZO-Rozvoj Solivar, kde sa stretnutie zúčastnila taktiež početná skupina záhradkárov zo Solivara. Za OV aspoň na chvílľu pozdravili účastníkov na G. Zabeleckej tajomník a podpredseda OV. Aj tu vládla skvelá zábava a priateľská atmosféra, taká, aká sa na dobrých priateľov hodí. Tak priatelia do videnia pri ďalších spoločných akciách.
Viac fotiek nájdete na: www.rodsenior.malopolska.pl


Deň záhradkára v Kanaši

V sobotu 24. júna sa konal tradične Deň záhradkára v Kanaši, ktorý každoročne v tomto období poriada ZO-SZZ KANAŠ. Domáci záhradkári privítali medzi sebou početnú skupinu záhradkárov z partnerskej organizácie ROD-Senior z Noweho Saczu, s ktorou udržujú kontakty už 11 rokov.
Tradičné posedenie pri guľáši, speve, tanci, súťažiach a grile sa nieslo v priateľskej atmosfére. Záhradkári privítali medzi sebou aj primátora Veľkého Šariša spolu s manželkou. Dobrá zábava v teplom letnom dni sa pretiahla do neskorých večerných hodín. A v auguste sa tešíme na Dzieň dzialkowca v Seniori.


Deň záhradkára v ROD-Senior - 20.8.2016 NOWY SACZ

V tento deň sa konal už tradične „Deň záhradkára“ v našej družobnej organizácii ROD-Senior. Delegácia ZO-Kanaš tohto roku bola poskromná, čo sa týka členov, avšak atmosféra, ktorú pripravili naši poľskí záhradkári bola ako vždy skvelá.
Treba pripomenúť, že to bola druhá časť osláv 10.-tého výročia podpísania dohody o spolupráci medzi našími osadami: ZO-SZZ Kanaš – ROD Senior.
Milé prijatia, nenútený program, súťaže, tombola, guľáš, „šmalčik s ogurkami“, tanec, spev, to je sprievodným javom naších spoločných stretnutích už 10-rokov.
Ako je zvykom, za neskorého večera sme sa lúčili s priateľmi, ktorí pre nás sú ozaj skutoční priatelia.

Anton Goláb, predseda ZO-KanašVyznamenanie

Predseda ROD-Senior odovzdal z príležitosti 10-tého výročia podpísania zmluvy o spolupráci medzi ZO-SZZ Kanaš a ROD-Senior Nowy Sacz predsedovi ZO Kanaš Antonovi Golábovi vysoké zväzové vyznamenanie PZD, ktoré mu udelil predseda PZD vo Warszawe za aktívnu prácu na poli zbližovania dvoch priateľských organizácii záhradkárov. Blahoželáme.
Záhradkári medzinárodne - turnaj záhradkárov v minifutbale

Základná organizácia SZZ Široké zorganizovala turnaj záhradkárov v minifutbale. Turnaj sa uskutočnil v sobotu 30.7.2016 na štadióne v Širokom za účasti mužstiev ZO SZZ Ľubotice, ZO SZZ Široké a ROD - Senior Nowy Sacz.
Ako pozorovatelia sa zúčastnili družobní partneri ROD - Poprad Stary Sacz, s ktorými má ZO Široké spoluprácu. V krásnej atmosfére za pekného počasia sa po tuhom boji na ihrisku stalo víťazom mužstvo ZO-Široké, druhé miesto obsadili poľskí záhradkári z ROD - Senior a tretie skončili ZO - Ľubotice.
Po skončení turnaja sa všetci presunuli do domu záhradkára, kde bol pripravený výborný guľáš, občerstvenie a odovzdanie diplomov a cien pre súťažiacich.
V príjemnom prostredí sa zabávali záhradkári do večerných hodín. Poďakovanie patrí ZO Široké, výboru ale hlavne predsedovi ZO p. Františkovi Strakovi za pripravenie tejto zdarilej akcie utužujúcej partnerské vzťahy medzi poľskými a slovenskými záhradkármi. Takže dovidenia - do widzenia pri najbližších stretnutiach priatelia.


Deň záhradkárov ZO - Kanaš

Záhradkári ZO - Kanaš v sobotu 2. júla t. r. oslavovali v rámci Dňa záhradkára 35 rokov od vzniku svojej organizácie a 10 rokov od nadviazania spolupráce s partnerskou organizáciou záhradkárov ROD - Senior z Noveho Saczu.
Delegácie oboch ogranizácií prijal najprv na MsÚ vo Veľkom Šariši primátor p.Bartko a následne sa záhradkári presunuli do starej školy v Kanaši, kde sa konalo slávnostné zasadanie. Predseda ZO SZZ p.Goláb zhodnotil vo svojom vystúpení 35-ročnú cestu kanašských záhradkárov, úspechy ale aj problémy s ktorými sa osada potýka už roky. Desať rokov spolupráce potom hodnotil ako veľmi prospešnú pre obe strany záhradkárov. Obe výročia si potom prítomní pripomenuli ocenením najlepších členov ZO-Kanaš a ROD-Senior.
Gratulácie odzneli od prítomných partnerov: expredsedu p. Jasiewicza a terajšieho predsdedu p.Kordeczku ako aj od ROD - Poprad a ROD - Falkowa z Noveho Saczu. Večer sa niesol už tradične pri dobrom guľáši, grile, tombole a spoločnom speve do neskorých večerných hodín. Na záver len slová predsedu, ktoré odzneli na tomto podujatí: „Z cudzích ľudí za desať rokov sa stali priatelia, dobrí priatelia, ktorí môžu byť príkladom pre ostatných záhradkárov ako sa má spoločne žiť, hoci každý je z inej krajiny."


10. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja záhradkárov

Dňa 12. marca 2016 sa konal v poradí 10. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja záhradkárov tentoraz v Nowom Saczu. Zúčastnili sa ho mužstvá záhradkárov z Nového a Starého Saczu, Gorlíc, Prešova a Širokého.
Po skončení turnaja bol spoločný obed a posedenie pri okrúhlom stole, kde si prítomní pospomínali na uplynulé ročníky turnaja, ktorý je ojedinelý na Slovensku, ale aj v Poľsku v záhradkárskej rodine.
Výsledky turnaja:
celkový víťaz: I. ZO SZZ Široké
II. ROD-Poprad - Starý Sacz
III. OV SZZ Prešov
Za rok dovidenia v Prešove, priatelia. Do widzenia.

Deň záhradkárov v osade Kanaš-Veľký Šariš

Dňa 27. júna tohto roku sa konal tradičný Deň záhradkárov v osade Kanaš-Veľký Šariš. Priestory starej školy v Kanaši v tento deň obsadili záhradkári spolu so svojimi poľskými priateľmi z družobnej osady Senior – Nowy Sacz. Tradičné privítanie hostí , záhradkársky guľáš, grilovačka, súťaž v hádzaní šipiek, spev , družná debata a tombola boli tradičným programom každoročného ročníka záhradkárskeho dňa v Kanaši. Správy o skvelej spolupráci sa šíria v Nowom Saczu a tak nečudo, že prichádzajú každoročne zástupcovia aj iných osád, aby sa presvedčili na vlastné oči o dobrej práci, ktorú vedú záhradkári oboch osád na oboch stranách hranice. V príjemnej atmosfére čas rýchle plynul a tak prišiel okamih lúčenia, ktoré je vždy ťažké. Avšak dobrí priatelia sa nelúčia na dlho, koncom prázdnin sa stretnú tentoraz naši záhradkári na Dni dzialkowca v ROD Senior v Nowom Saczu. Zatiaľ Dowidzenia – priatelia.

IX. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja záhradkárov

V sobotu 14. februára t.r. sa konal v Širokom ďalší ročník v poradí deviaty, medzinárodného stolnotenisového turnaja záhradkárov. Zorganizovaním tohto podujatia sa tentoraz chopila ZO-SZZ Široké. Privítali družstvá „Senior“ Nowy Sacz, „Poprad“ Stary Sacz, OV SZZ Prešov a samozrejme družstvo ZO-Široké.
V prostredí miestnej školy sa stretli záhradkári v príjemnej atmosfére, nechýbala bojovnosť, ale hlavne dobrá nálada z opätovného stretnutia. Nakoniec samozrejme vyhrali najlepší – organizátor ZO-SZZ Široké. Po skončení zápasov sa účastníci presunuli do priestorov Domu záhradkárov, kde boli slávnostne odovzdané poháre a diplomy v jednotlivých kategóriách.
Celkový víťaz – ZO SZZ Široké získal putovný pohár prezidenta mesta Nowy Sacz p.Nowaka.
Výsledky turnaja:
Družstvá:
1. ZO Široké
2. ROD-Senior Nowy Sacz
3. OV SZZ – Prešov
4. ROD-Poprad Stary Sacz

Jednotlivci – muži:
1. Vaščák Konrád – Široké
2. Pribula František - Široké
3. Cina Ján- Prešov
4. Broniszewski Krzysztof - Nowy Sacz

Jednotlivci - ženy:
1. Sierotowicz Boźena – Nowy Sacz
2. Fottová Žofia – Široké
3. Wróbel Alźbieta – Stary Sacz
4. Bozulová Gabriela – Prešov

Turnaja sa zúčastnil predseda, podpredseda a tajomník OV SZZ v Prešove.
OV-SZZ touto cestou ďakuje organizátorom ZO-SZZ Široké za prípravu, príjemné prostredie a organizáciu tohto podujatia. Dovidenia za rok v Nowom Saczu.
50-té výročie ZO SZZ Široké

Dňa 31. januára 2015 oslávila ZO SZZ Široké 50 rokov. Slávnostná schôdza k významnému výročiu sa konala hneď po sv. omši. Osláv tohto krásneho výročia sa zúčastnili: predseda RV SZZ a OV SZZ Ing. Eduard Jakubek, tajomník RV SZZ Juraj Korček, za OV SZZ podpredseda Juraj Marek a tajomník Anton Goláb. Početnú skupinu tvorili záhradkári PZD - Stary Sacz z osady ROD-Poprad a ROD-Senior Nowy Sacz.
V slávnostnom príhovore predseda ZO Široké p. František Straka zhodnotil 50-ročnú cestu širockých záhradkárov, organizácie ktorá patrí už roky k jednej z najlepších v rámci okresnej organizácie. Po vystúpení hostí nasledoval slávnostný akt podpísania „Dohody o spolupráci„ medzi ZO-SZZ Široké a ROD-Poprad - Stary Sacz. Dohodu podpísali predsedovia oboch partnerských organizácii: František Straka a Marek Sekula. Došlo aj k výmene darov, keď poľskí záhradkári venovali obraz svätostánkov v Širokom a Starom Saczu.
Tajomník OV SZZ potom spolu s predsedom a tajomníkom RV SZZ odovzdali vysoké vyznamenania zväzu ZO Široké a dlhoročným záhradkárom.
Následne po kultúrnom programe v družnej atmosfére pri hudbe a tanci sa záhradkári oboch už partnerských organizácii zabávali do neskorých večerných hodín.
Čo dodať záverom. Vynikajúco zorganizovaná akcia, ktorá bola na vysokej úrovni, tak ako sme už od tejto organizácie zvyknutí. Poprajme širockým záhradkárom do ďalších rokov veľa chuti, snahy a úspechov v propagovaní záhradkárstva v obci, nech sa darí rozvíjať partnerske vzťahy s priateľmi zo Stareho Saczu a reprezentovať tak náš zväz aj v zahraničí.
A celkom na záver. Tešíme sa na 14. februára 2015 opäť na stretnutie záhradkárov na IX. ročníku stolnotenisového turnaja záhradkárov v Širokom.Deň záhradkára v ROD Senior - Nowy sacz

Tohtoročný deň záhradkára v ROD Senior - Nowy sacz sa konal 9. augusta 2014. Niesol sa v znamení osláv 30. výročia vzniku osady Senior. Naši poľskí priatelia prichystali sa veľmi dôkladne na toto jubileum o čom svedčila účasť hostí, či už primátora N.Saczu, zástupcu Krajowej rady PZD z Krakowa, televízie, novinárov zo Sadeczanin. Samozrejme nemohli sme chýbať ani my záhradkári ZO-Kanaš na čele s primátorom Veľkého Šariša p. Mikulášom Drábom s manželkou, zástupcom OV SZZ, podpredsedom p.Jurajom Marekom. Skvelá zábava, súťaže, tanec, guľáš, grilovačka,"smalec s ogurkami" patria tradične k základu každého dňa záhradkára v Seniori. Zábavali sme sa skvele do neskorých večerných hodín. Všetko najlepšie ešte raz prajeme Vám priatelia k 30. výročiu vzniku Vášho "ogrodu". Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami. Pre záujemcov o ďalšie fotogra fie z akcie doporučujeme kliknúť na: www.sadeczanin.pl / 30.-lecie ogrodu Senior /.


Deň záhradkára v ZO-SZZ Kanaš

Dňa 28. júna tohto roku sa konal Deň záhradkára v ZO-SZZ Kanaš. Domáci záhradkári privítali medzi sebou poľských priateľov záhradkárov ROD - Senior z Noveho Saczu. Celá akcia sa niesla v srdečnom duchu, nechýbali súťaže, dobrý guľáš, grilovačka, spev. Medzi sebou privítali aj primátora Veľkého Šariša, ktorý sa pravidelne zúčastňuje tejto akcie záhradkárov. Na záver prišlo pozvanie od poľských priateľov na začiatok augusta do "Seniora".


10.rokov spolupráce PZD - Nowy Sacz a SZZ Prešov.

Dňa 31. mája 2014 sa konali oslavy 10. výročia podpísania dohody o spolupráci medzi záhradkármi dvoch spriatelených zväzov PZD-Nowy Sacz a SZZ Prešov.
Prvá časť osláv prebehla v Novom Saczu. Súčasťou týchto osláv bol už 8. ročník stolnotenisového turnaja záhradkárov, ktorého sa zúčastnili družstvá N.Saczu /ROD-Góra Zabelecka a ROD-Senior/, PZD-Gorlice a SZZ-Prešov /zastúpené ZO-Ľubotice/.
Celkovým víťazom sa stalo družstvo ROD-Góra Zabelecka. Naši záhradkári skončili na druhom mieste. Takže putovný pohár predsedu PSK p. Chudíka ostal na rok znovu v Novom Saczu. Po skončení turnaja v stolnom tenise sa záhradkári presunuli do priestorov radnice mesta N.Sacz , kde na nich čakali hlavné oslavy . Mládežnícky súbor z domu mládeže v N. Saczu sa predstavil v kultúrnom programe v úvode osláv. Za prítomnosti primátora mesta potom slávnostný prejav predniesla p. Zofia Mróz, predsedkyňa rady predsedov záhradkárskych osád v N. saczu a koordinátorka spolupráce medzi poľskými a slovenskými záhradkármi, ktorá stala pri zrode spolupráce.
Po jej vystúpení a príhovoroch hostí boli odovzdané vyznamenania a diplomy členom, ktorí sa najviac podieľali na desaťročnej spolupráci.
Na záver novosadeckou radnicou zaznel spoločný spev poľských a slovenských záhradkárov „A ot Prešova ...", ktorú spievajú na všetkých spoločných akciach .
Krásne, skvelé pripravené podujatie pokračovalo potom na ROD-Góra Zabelecká a Senior, osady ktoré majú nadviazanú spoluprácu s Rozvoj Solivar a ZO-Kanaš.
Z našej strany sa týchto osláv zúčastnili členovia Predstavenstva a revíznej komisie OV SZZ v Prešove, Zástupcovia ZO-Rozvoj Solivar a ZO-Kanaš, členovia ZO-Ľubotice a ZO-Široké.
Výbor ZO-Široké prejednával na stretnutí s predsedom ROD-Poprad Stary Sacz náležitosti na prípravu podpísania zmluvy o spolupráci, ktorá bude záverom leta tohto roku podpísaná v Širokom. Bude to tretia základná organizácia OV-Prešov, ktorá podpíše dohodu o spolupráci.
Druhá časť osláv 10. Výročia spolupráce bude v Prešove a to 6. Septembra 2014. pri konaní sa Dňa záhradkára OV SZZ Prešov.
Do tej doby teda priatelia Do zobaczenia.


7. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja záhradkárov

V sobotu 16.februára sa konal v poradí 7. ročník turnaja záhradkárov v stolnom tenise. Zúčastnili sa ho družstvá z ZO-SZZ Ľubotice a OV-SZZ Prešov ako aj zástupcovia PZD Nowy Sacz a to ROD-Góra Zabelecka a ROD-Senior. Súťažilo sa o putovný pohár predsedu PSK. V peknom prostredí telocvične miestnej ZŠ-Ľubotice sa organizovania turnaja výborne zhostili domáci záhradkári ZO-SZZ Ľubotice za aktívnej pomoci pána starostu obce už po tretíkrát.
Príjemné prostredie, športový duch, priateľstvo, to boli nosníky celého turnaja . Vedúci výprav si zasúťažili v hode šipkami . Vyhodnotenie turnaja bolo spojené s príjemným posedením pri vystúpení mužskej speváckej skupiny z Ľubotíc. Diplomy, poháre a upomienkové predmety odovzdali najlepším starosta obce a tajomník OV SZZ. OV SZZ vyslovuje poďakovanie za zorganizovanie celého podujatia ZO-SZZ Ľubotice na čele s jej predsedom Ing.Františkom Marcinčinom, starostovi obce Ľubotice, ZO-SZZ Lada za úspešnú reprezentáciu OV SZZ Prešov, ako aj všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podielali.

Nakoniec výsledky:
I. miesto: ROD-Góra Zabelecka Nowy Sacz
II.miesto: ZO-SZZ Ľubotice
III.miesto: OV SZZ Prešov
IV.miesto: ROD-Senior Nowy Sacz
Blahoželáme.
Deň záhradkárov ZO Senior v Novom Saczu

V sobotu 24. augusta 2013 záhradkári ZO Kanaš navštívil svojich priateľov v ZO Senior v Novom Saczu, aby sa zúčastnili tradičného Dnia dzialkowca / Dňa záhradkára/. V skupine bol aj podpredseda OV SZZ v Prešove p.Juraj Marek s manželkou. Milé stretnutie priateľov sa nieslo ako každoročne vo veľmi dobrej atmosfére. Nechýbal guľáš, grilovanie, " smalec " či "ogórki kwiszone" . Ďalej súťaž o najkrajšie aranžmá, produkt zo záhradky, tombola a samozrejme rôzne súťaže , tanec, muzika.
Podpredseda a tajomník OV SZZ pozdravili aj záhradkárov na Dni záhradkára v osade Góra Zabelecka , družobnú to organizáciu ZO SZZ Solivar. Škoda len, že niekoľko hodín strávených s priateľmi tak rýchlo ubehli a tak slovenskí záhradkári vo večerných hodinách sa rozlúčili s hostiteľmi. Do skorého videnia - Dowidzenia.
Deň záhradkára v ZO - Kanaš.

Dňa 23. júna tohto roku sa konal tradične deň záhradkára v ZO-Kanaš. Vyše dvadsať členov organizácie a 12 členov partnerskej organizácie ROD-Senior z Noveho Saczu sa prišlo zabaviť, vychutnať skvelý guľaš, grilovačku. Organizátory pripravili súťaže ako aj kultúrny program. Pri pesničke a tanci sa zabávali do neskorých večerných hodín.
Záhradkári z Kanaša sa už tešia v auguste na " Dzieň dzialkowca " v Novom Saczu.


6.ročník stolnotenisového turnaja záhradkárov – Nowy Sacz: 11.2.2012

Za účasti družstiev záhradkárov z Noweho Saczu, Gorlic, Limanowej a Prešova sa uskutočnil už 6. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja záhradkárov .
Za poľskú stranu sa zúčastnili záhradkári z Góry Zabeleckej, ROD-Senior, Gorlic a Limanowej. Slovenskú stranu teraz reprezentovali iba zástupcovia OV Prešov, minuloročný víťaz a organizátor ZO SZZ Ľubotice .
Turnaj sa niesol v priateľskom športovom duchu. Súčasťou turnaja bola aj súťaž VIP funkcionárov v hode šípok a vedomostný záhradkársky kvíz.
Víťazom sa stalo družstvo ROD-Góra Zabelecka, ktoré obdržalo okrem iného putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja. A tak pohár po prvý raz ostal na rok v Nowom Saczu. Celkové tretie miesto pre Prešov si odniesli záhradkári z Ľubotíc.
Víťazom blahoželáme a tešíme sa o rok v Prešove.
Na záver je treba len povedať, dovidenia začiatkom roku 2012 v Novom Saczu na medzinárodnom turnaji v stolnom tenise.
Záhradkári športovali – medzinárodne

V sobotu 22. Októbra 2011 sa konal v Gorliciach už 5. ročník športových medzinárodných závodov záhradkárov.
Zúčastnili sa ich družstvá záhradkárov z Gorlic, Bardejova, Noveho Saczu a Prešova.
V príjemnom prostredí metských škôl v Gorliciach sa za účasti predstaviteľov mesta zišli záhradkári, aby si zmerali sily vo volejbale, badmintonu, preťahovaní lanom a hádzaní šipiek. Pravá športová rivalita v jednotlivých disciplínach, záverečné hodnotenie úspechov a následné spoločné posedenie v dome záhradkárov základnej organizácie im.T.Košciuszki ukázali, že záhradkári vedia sa aj zabaviť a vyžiť športovo.
V celkovom hodnotení družstiev zvíťazili záhradkári z Prešova, ktorých reprezentovali členovia ZO SZZ v Širokom.
Pekná akcia upevnila spoluprácu záhradkárskej štvorky, ktorá sa datuje už niekoľko rokov, ubezpečila sa „ viceprezes“ pani Zofia Królczyk vo svojej novej funkcii PZD Malopolskiego Zarzadu v Krakove, ktorá bola hosťom tejto akcie.
Na záver je treba len povedať, dovidenia začiatkom roku 2012 v Novom Saczu na medzinárodnom turnaji v stolnom tenise.
5 rokov spolupráce - ROD "Senior" a SZZ ZO "Kanaš" - článok


Deň záhradkára, Senior - Nowy SACZ

Dňa 13. 8. 2011 sa konal Deň záhradkára v družobnej organizácii Senior - Nowy SACZ. Predseda ZO-Kanaš A. Goláb, podpredseda OV - J. Marek, členka P - OV E. Novotná a členka Pléna OV J. Lukáčová tvorili našu delegáciu.
V príjemnom prostredí v kruhu dobrých priateľov strávila delegácia veľmi pekný deň. Hostitelia pripravili rôzne súťaže, výborné pohostenie a samozrejme nechýbala muzika a tanec.
Výstava gladiol v MKC Sokól v Nowom Saczu

V dňoch 5. a 6. augusta 2011 Gladiol klub pri SZZ OV Prešov uskutočnil výstavu gladiol v MKC Sokól v Nowom Saczu. Pestovateľ, šľachtiteľ a predseda tohto špecializovaného klubu pán Štefan Jeník s manželkou za pomoci členov OV SZZ pripravili naozaj vynikajúcu prezentáciu prešovských záhradkárov v Nowom Saczu.

Výstava sa konala na výslovenú žiadosť poľskej strany. Okrem nej sa pred budovou strediska kultúry Sokól prezentovali záhradkárske osady oboch zväzov kompozíciami výpestkov. Za naše organizácie to boli ZO Rozvoj Solivar, ZO Kanaš, ZO Lada. Výstava sa tešila veľkému záujmu domácich obyvateľov tohto družobného mesta .