Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárovKluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov
ZO SZZ Klub liečivých rastlín
ZO SZZ Klub Skalničkárov
ZO SZZ Klub Ovocinárov
ZO SZZ Bonsaj klub
ZO SZZ Citrus klubOznamyKontaktU Záhradkárov - ponukaKniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva
ArchívKniha návštevVznik nových základných organizácií Slovenského zväzu záhradkárovO pestovanie ovocných stromčekov, skalničiek, liečivých rastlín, bonsajov, citrusov bol a bude vždy záujem.

Cieľom vytvorenia nových špecializovaných organizácii bolo podchytiť záujem, pravidelne sa stretávať, rozšíriť členskú základňu, vychovávať nových odborných inštruktorov, zúčastňovať sa na miestnych, okresných, regionálnych a celoslovenských výstav.

Za týmto účelom vznikli v roku 2006
špecializované ZO SZZ:

ZO SZZ Bonsaj klub
ZO SZZ Klub Ovocinárov
ZO SZZ Klub Liečivých rastlín
ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov
ZO SZZ Klub Skalničkárov
ZO SZZ Citrus klub

Členovia týchto klubov sa stretávajú 1 x mesačne.

Naším cieľom je, praktickou formou naučiť našich členov vrúbľovať ovocné stromčeky, správnym rezom upravovať ich korunky, rozmnožovať okrasné dreviny, spoznávať skalničky, liečivé rastliny, vedieť si dopestovať citrónovník.

To všetko sa dá naučiť, ak teoretické vedomosti sa dopĺňajú praxou, exkurziami do špecializovaných šľachtileľsko - výskumných staníc, botanických záhrad.