Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárovKluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov
ZO SZZ Klub liečivých rastlín
ZO SZZ Klub Skalničkárov
ZO SZZ Klub Ovocinárov
ZO SZZ Bonsaj klub
ZO SZZ Citrus klubOznamyKontaktU Záhradkárov - ponukaKniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva
ArchívKniha návštev


ZO SZZ Klub Ovocinárov


Členovia ZO SZZ Klub Ovocinárov úspešne reprezentujú náš región na okresných, regionálnych a celoslovenských súťažiach v reze a vrúbľovaní ovocných drevín.
Súťažiaci, ako Jozef Antol, Jozef Mačišák, Mojmír Květoň, Ján Novotný, Karel Novosad a ďalší získali už niekoľko popredných umiestnení v takýchto súťažiach. Úspechom je najmä praktická forma vzdelávania.

Exkurzie, najmä veľmi dobrá spolupráca klubu s ÚKSÚP vo Vranove vedie k spoznávaniu jednotlivých, najmä odolných odrôd jabĺk, vhodných na pestovanie v našich pôdno-klimatických podmienkach. Vidieť vyše 100 odrôd jabĺk priamo na stromčekoch s praktickou ukážkou pestovania Ing. Jana Sabola, je dobrou školou pre každého nášho člena.

Klub Ovocinárov bude pokračovať vo svojej činnosti s cieľom postupne získavať nových členov, dosiahnuť, aby, čo najväčšia verejnosť sa mala možnosť oboznámiť s hlavnými zásadami pestovania ovocných stromov, najmä uplatňovať správny rez, výživu, pestovateľský tvar, pestovať nižšie tvary stromčekov a pod.

Spoluprácou so starostami obci pomôcť zorganizovať miestne súťaže v obciach a takouto formou pomôcť záujemcov správne pestovať a ošetrovať ovocné stromy.