Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárov

Kluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov

ZO SZZ Klub liečivých rastlín

ZO SZZ Klub Skalničkárov

ZO SZZ Klub Ovocinárov

ZO SZZ Bonsaj klub

ZO SZZ Citrus klubOznamy
KontaktU Záhradkárov - ponukaKniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva
ArchívFotky a akcieKniha návštev
Archív

Vážení priatelia - záhradkári
Blíži sa čas najkrajších sviatkov – čas Vianoc.
Práve teraz sme si všetci bližšie, v rodine, k priateľom, známym. Je to čas na spomienky, zamyslenie sa. Nech tieto krásne chvíle strávite medzi svojimi blízkymi v pohode, pokoji a šťastí.
V Novom roku, ktorý klope už na dvere Vám želáme všetkým všetko dobré, zdravia, elánu, pohody na našich záhradkách.
To Vám všetkým prajú: Predseda a tajomník OV SZZ Prešov


V uplynulých dňoch oslávil náš tajomník OV SZZ Anton Goláb jubileum - 70. rokov.
Predstavenstvo OV SZZ praje jubilantovi všetko najlepšie a do ďalšej práce veľa elánu a úspechov.
Tajomník pracuje vo svojej funkcii na OV od 1989 roku, je členom Pléna, Predstavenstva OV SZZ. Zároveň je predsedom ZO Kanaš.

V uplynulých dňoch sa dožil krásnych 80-tich narodenín podpredseda OV SZZ pán Juraj MAREK.
Dlhoročný záhradkár, predseda ZO Studený Potok, člen Predstavenstva a Pléna OV SZZ Prešov.
Do ďalších rokoch prajeme nášmu jubilantovi veľa síl a zdravia, aby i naďalej bol oporou nášho OV.
Predstavenstvo OV Prešov

Dňa 22. septembra 2017 som sa zúčastnil spolu s podpredsedom OV SZZ p. Marekom otvorenia výstavky ovocia, zeleniny a plodov jesene v ZO Ľubotice.
Stánky pred budovou obecného úradu naznačovali, že nie je to len obyčajná výstava. Na ploche boli vystavené staré veci z domácnosti používané niekedy na poli, v záhrade, v dome. Mladšia generácia mala možnosť sa zoznámiť a vidieť veci, ktoré doposiaľ ani nevideli. Na poschodí obecného úradu sa prezentovali záhradkári svojimi výpestkami. Ovocie, zelenina, bylinky, med, zaujímavosti z oblasti záhradkárčenia, to všetko mohli návštevníci nájsť pekne naaranžované. Otvorenie samotné sa nieslo v štýle, ktorý môže závidieť nejedná veľká organizácia. ZO SZZ Ľubotice za aktívnej pomoci obce na čele s pánom starostom pripravila kultúrny program, kde prím hrali deti a mládež z obce /či už MŠ alebo ZŠ/.
Nedá mi povedať, že ZO Ľubotice dnes je svojou činnosťou najlepšia organizácia medzi pridomovými ZO v okrese. Svedčí o tom nie len táto akcia. ZO je organizátorom medzinárodného stolnotenisového turnaja záhradkárov, poriada prednášky a ukážky štepenia, očkovania a rezu ovocných drevín v obci, organizuje zájazdy do Poľska – s tematikou blízkou záhradkárom, berie účasť na súťažiach a akciách, ktoré poriada OV SZZ Prešov.
Táto akcia bola ukážkou, ako dobrou spoluprácou sa dá krásne zviditeľniť ZO SZZ ale aj obec. Spoločne ukázali ostatným ako sa robia akcie. Je škodou, že málo záhradkárov z Prešova si prišlo pozrieť túto akciu. Na záver patrí ešte raz moja vďaka v mene OV SZZ Prešov za krásnu akciu a skvelú reprezentáciu zväzu v roku tak významnom, keď oslavujeme 60. rokov vzniku zväzu na Slovensku.
A.Goláb – tajomník OV

Dňa 25. 2. 2017 sa konal 14. ročník regionálnej súťaže v reze a vrúbľovaní ovocných drevín. Súťažiaci súťažili v dvoch diciplínach, v presvetľovacom reze jadrovín a vrúbľovaní ovocných drevín. Porota potom vyhodnotila obidve disciplíny a udelila diplomy a ceny najlepším súťažiacim.

Vo vrúbľovaní to boli:
1. František Senderák - OV SZZ Prešov
2. Miran Millý - OV SZZ Prešov
3. Štefan Sučko - OV SZZ Prešov

V reze ovocných stromov:
1. František Senderák - OV SZZ Prešov
2. Jozef Dufala - OV SZZ Stará Ľubovňa
3. Miran Millý - OV SZZ Prešov
Medzi početnými divákmi boli záhradkári a široká prešovská verejnosť, ktorá si túto akciu prešovských záhradkárov každoročne príde rada pozrieť.


Slnečné počasie, vysoká návštevnosť a devätnásť súťažiacich boli najlepšou praktickou školou pre všetkých záhradkárov, kde priamo pri stromoch mali možnosť vidieť súťažiacich, ako sa snažia stromy presvetľovacím rezom upraviť. V reze ovocných stromov sa na prvom mieste umiestnil Jozef Kalakaj z Popradu, druhé miesto získal Jozef Dufala zo Starej Ľubovne a tretí bol Tibor Olexa z Prešova. Vo vrúbľovaní prvé miesto získal Stanislav Šimčík, druhý bol Miron Milý a na tretom miesto skončil Tibor Olexa, všetci z Prešova.Deň záhradkárov 2015 - fotogaléria
pri príležitosti 10.výročia spolupráce záhradkárov ZO SZZ Solivar a poľských záhradkárov PZD ROD- Góra Zabelecka

Dňa 13. júna 2015 sa konala Okresná konferencia SZZ – Prešov. Delegáti zhodnotili činnosť Okresnej organizácie zväzu záhradkárov za uplynulé obdobie rokov 2010 - 2015, vytýčili si úlohy na ďalšie päťročné volebné obdobie, prijali uznesenie k riešeniu základných problémov zväzu na roky 2015 - 2020.

Voľby najvyšších okresných orgánov potvrdili, že v ďalšom období bude Okresná organizácia pracovať v rovnakom zložení v hlavných funkciach:

Predseda: Ing. Eduard Jakubek
Podpredseda: Juraj Marek
Tajomník: Anton Goláb
Predseda RK: PaeDr.Peter Begeni


Dňa 18. marca 2015 pri otvorení výstavy Záhrada Prešov usporiadal ako každý rok, Slovenský zväz záhradkárov Prešov, súťaž v aranžovaní žiakov a žien s veľkonočnou tématikou.
Komisia rozhodla o najlepších takto:
žiaci:
I. miesto: Andrea Sarnecká OV-SZZ Stará Ľubovňa
Juliana Sára Molčanová OV-SZZ Prešov - ZŠ-Ľubotice
II.miesto: Mia Tarcalová OV-SZZ Prešov - ZŠ Ľubotice
III.miesto: Daniela Repková OV-SZZ Stará Ľubovňa
ženy:
I. miesto: Libuše Novotná
II. miesto: Anna Kaduková
III.miesto: Mária Klimková
Všetkým víťazkám blahoželáme.

Dňa 7. marca 2015 sa konal 12. ročník regionálnej súťaže v reze a vrúbľovaní ovocných drevín. Súťažiaci súťažili v dvoch diciplínach a to v presvetľovacom reze jadrovín a vrúbľovaní ovocných drevín. Porota potom vyhodnotila obidve disciplíny a udelila diplomy a ceny najlepším súťažiacim.
Vo vrúbľovaní to boli:
1. Olexa Tibor
2. Dufala Jozef
3. Mladčík Jozef
V reze:
1. Mladčík Jozef
2. Senderák František
3. Cina Ján
Medzi početnými divákmi boli záhradkári a široká prešovská verejnosť, ktorá si túto akciu prešovských záhradkárov každoročne príde rada pozrieť. Na záver bola podaná kapustnica a žrebované ceny tradičnej tomboly.


Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, zdravia, šťastia a úspechov v osobnom živote a na záhradkách v Novom roku 2014 praje OV SZZ Prešov

Anton Goláb          Ing. Eduard Jakubek
 tajomník OV                predseda OVVšetkým záhradkárom, priateľom a známym prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny s potešením, že jar raz tohto roku príde prajú:
Anton Goláb          Ing. Eduard Jakubek
 tajomník OV                predseda OV28. 9. 2012 na obecnom úrade v Ľuboticiach záhradkári základnej organizácie SZZ otvorili výstavku ovocia, zeleniny a iných produktov, ktorá potrvá do nedele. Výstavu otvoril starosta obce za prítomnosti predsedu ZO-SZZ a zástupcov OV SZZ. Výstava je ukážkou aktivity záhradkárov v tejto obci. Veríme, že široká verejnosť si nájde čas na prehliadku tejto malej ale vkusnej výstavky.Záhrada Prešov 2012 a sprievodné podujatia OV SZZ Prešov
22. – 24. 3. 2012 o 10°° hod., Mestská hala Prešov9. ročník Regionálnej súťaže v reze a vrúbľovaní ovocných drevín
18. 2. 2012 o 10°° hod. v Praktickej škole záhradkárov v Prešove – Solivare