Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárovKluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov
ZO SZZ Klub liečivých rastlín
ZO SZZ Klub Skalničkárov
ZO SZZ Klub Ovocinárov
ZO SZZ Bonsaj klub
ZO SZZ Citrus klub


Oznamy

Kontakt

U Záhradkárov - ponuka

Kniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva


Archív

Kniha návštev


Kontakt


Okresný výbor SZZ v Prešove:
Slovenská 44, 080 01 Prešov


Tajomník OV SZZ Prešov

Anton Goláb

0918 643 978
0905 281 777Predseda OV SZZ Prešov

Ing. Eduard Jakubek

051/775 52 51
0949 883 678
0949 716 524

e-mail:

jakubek.family@stonline.sk