Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárov
Kluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov
ZO SZZ Klub liečivých rastlín
ZO SZZ Klub Skalničkárov
ZO SZZ Klub Ovocinárov
ZO SZZ Bonsaj klub
ZO SZZ Citrus klub


Oznamy

Kontakt

U Záhradkárov - ponuka

Kniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva


Archív

Kniha návštev


Kniha, ktorú márne budete zháňať v kníhkupectvách

Kniha, na ktorej sa podieľali záhradkári zo 6-tich Okresných výborov SZZ

Knihu 50 rokov organizovaného záhradkárstva na východnom Slovensku si môžete stiahnúť v elektronickej forme.

50 rokov organizovaného záhradkárstva na východnom Slovensku