Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárov

Kluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov

ZO SZZ Klub liečivých rastlín

ZO SZZ Klub Skalničkárov

ZO SZZ Klub Ovocinárov

ZO SZZ Bonsaj klub

ZO SZZ Citrus klubOznamy
KontaktU Záhradkárov - ponukaKniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva
ArchívFotky a akcieKniha návštev

Práca záhradkára v mesiaci júl

Mesiac júl sa vyznačuje najvyššími teplotami v roku. Tieto vysoké teploty spôsobujú, že ovocné stromy, okrasné dreviny a zelenina majú v tomto období nedostatok vody. Rastliny musíme preto zavlažovať. Polievame mäkkou najlepšie dažďovou vodou.

Koreňová sústava stromčekov je pomerne hlboká, najviac koreňov sa nachádza v hĺbke 20 – 50 cm. Aby tieto korene mohli využívať závlahu, musíme používať vyššie dávky vody a to 20 – 30 l vody na 1 m2. Polievame pod korunami ovocných stromov, pretože tu je sústredené najväčšie množstvo koreňových vláskov, schopných čerpať vodu a v nej rozpustené živiny.

Niektoré druhy ovocných stromov, najmä jablone a hrušky vyväzujeme do mierne šikmej až vodorovnej polohy k vybudovanej konštrukcii. Súčasne pokračujeme v odstraňovaní poškodených, chorých a nadbytočných letorastov. Na viniči hroznorodom vylamujeme zálistky. Pokračujeme očkovaní ovocných stromov. Ušľachtilé odrody jabloní očkujeme na slaborastúce vegetatívne podpníky. Podpník na očkovanie najprv pripravíme. Očkujeme vo výške 10 – 20 cm od zeme. V tejto časti podpníka musíme preto odstrániť vyrastajúci bočný obrast. Mokrou handričkou očistíme plochu podpníka. Narežeme a odlistíme letorasty, pričom ponechávame len 0,5 – 1 cm dlhé listové stopky. Na podpníku očkovacím nožom urobíme zvislý, asi 3 cm dlhý a vodorovný asi 1 cm dlhý rez v tvare písmena T. Opačnou stranou noža odlúpeme kôru a zasunieme ušľachtilé očko. Miesto očkovania zaviažeme páskou z PVC tak, aby bolo vidieť len časť očká s krátkou stopkou. O 3 – 4 týždne po očkovaní sa presvedčíme, či sa očko ujalo. Prstom sa jemne dotkneme. stopky. Ak stopka odpadne, znamená to, že očko s podpníkom vzrástlo a prijalo sa. Ak listová stopka pevné drží očko sa neujalo.

Z ďalších spôsobov vegetatívneho rozmnožovania používame rozmnožovanie pomocou bylinných odrezkov. V záhradkách sú zvlášť obľúbené širokorozložité až poliehavé borievky, ďalej cyprušteky, tuje a ďalšie druhy ihličnatých drevín. Na rozmnožovanie týchto drevín používame odrezky dlhé 5 – 10 cm. Otrhávame ich s krátkou časťou staršieho dreva tzv. pätkou. Spodnú časť ihličia odstránime a upravené odrezky zapichávame do debničiek alebo pareniska do hĺbky 1 - 3 cm. Ako substrát používame pareniskovú zeminu premiešanú s rašelinou a pieskom v pomere 1 : 1: 1. Zakoreňovanie urýchlime pomocou stimulátorov. Odrezky zakrývame polyetylénovou fóliou alebo pareniskovými oknami. Pareniská pravidelne polievame mäkkou vodou, vetráme a substrát jemne kypríme.

V tomto období ovocné stromčeky už neprihnojujeme. Jahody na jednom mieste pestujeme najviac tri roky, potom porast zlikvidujeme. Dlhším pestovaním jahôd na tom istom stanovišti znižuje sa množstvo a kvalita plodov. Po zbere úrody z jahodoviská odstránime všetky nové poplazy. Najlepšie z nich použijeme na výsadbu. Ponechané trsy jahôd okopeme a prihnojíme Fragarinom. Prihnojovanie po zbere plodov ovplyvňuje množstvo plodov v budúcom roku.

V zeleninárskej časti záhradky pokračujeme v prihnojovaní zeleniny 0,2 % Harmavitom, prípadne môžeme použiť viaczložkové priemyselné hnojivá, ako sú NPK a Cererit (0,1 – 0,3 % roztok). Prihnojovanie cibule a cesnaku mesiac pred zberom ukončíme, pretože pri prehnojení cibuľovej zeleniny dusíkatými hnojivami, cibule už počas vegetácie a neskoršie v uskladňovacích priestoroch podliehajú hnilobám. Pór počas vegetácie prihŕňame pôdou do výšky 20 – 25 cm.

Hľúzky krokusov, snežienok po 4 – 6 rokoch vyberáme z pôdy. Cibule tulipánov každý 2 – 3 rok z pôdy vyberieme, po vysušení a očistení ich do výsadby uskladníme v suchých, dobre vetrateľných miestnostiach pri teplote 17 – 20 °C.Práca záhradkára v mesiaci januárPráca záhradkára v mesiaci februárPráca záhradkára v mesiaci marecPráca záhradkára v mesiaci aprílPráca záhradkára v mesiaci májPráca záhradkára v mesiaci júnPráca záhradkára v mesiaci júlPráca záhradkára v mesiaci augustPráca záhradkára v mesiaci septemberPráca záhradkára v mesiaci októberPráca záhradkára v mesiaci novemberPráca záhradkára v mesiaci december