Hlavná stránka


Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárov
Kluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov
ZO SZZ Klub liečivých rastlín
ZO SZZ Klub Skalničkárov
ZO SZZ Klub Ovocinárov
ZO SZZ Bonsaj klub
ZO SZZ Citrus klub


Oznamy

Kontakt

U Záhradkárov - ponuka

Kniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva


Archív

Kniha návštev

O nás

Predsedom ZO SZZ Rozvoj Solivar je Ing. Eduard Jakubek a funkciu tajomníka zastáva Ing. Vladimír Popovič.

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Záhradkári sa snažia od začiatku jari predpestovať priesady, letničky, rôzne druhy zelenín. Počas vegetácie ošetrujú rastliny, chránia dozrievajúce ovocie voči chorobám a škodcom s cieľom dopestovať kvalitnú zeleninu, ovocie a pod. Výsledkami svojej práce sa prezentujú na výstavách ovocia, zeleniny a kvetov. Tu si vymieňajú bohaté praktické skúsenosti, vymieňajú a nakupujú rôzny sadbový materiál, poznávajú nové rastliny, kvetiny, vymieňajú skúsenosti a pod.

V Solivare sa usporiadalo vyše 20 miestnych výstav ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré navštívilo veľké množstvo záhradkárov, široká verejnosť a žiaci materských a základných škôl. Priekopníkom a iniciátorom týchto výstav bol výbor ZO SZZ Rozvoj Solivar. Najkrajšie exponáty jabĺk, rôzne odrody hrušiek, sliviek, ale aj menej známe druhy ovocia, ako dule, mišpule, jarabina čiernoplodá, drienky, plodové ruže a pod., vždy sa tešili veľkej obľube návštevníkov. Ovocinársky krúžok vedie predseda ZO SZZ v Solivare Ing. Eduard Jakubek. Vzorky jabĺk, správne označenie odrôd, degustácia plodov, súťaž o najkrajšie ovocie, boli neoddeliteľnou súčasťou výstav.

Krúžok mladý záhradkár

Od roku 1995 ZO SZZ Rozvoj Solivar má veľmi dobrú spoluprácu so ZŠ Májová na sídlisku Sekčov v Prešove. So žiakmi 6 – 9 ročníkov vedie Ing. Eduard Jakubek záhradnícky krúžok. So žiakmi sa stretávame každý týždeň, kde učíme žiakov poznávať jednotlivé druhy rastlín, pestovať, upravovať a aranžovať kvetinové misy a najmä praktickou formou naučiť ich vysádzať a pestovať rastliny.